narcisa.poljak@gmail.com Dioklecijanovi podrumi Split “Praznik cvijeća” ( 5-10. svibnja 2008.) Hrvatsko - francuska udruga(Alliance Francaise) Split “San ljetne noći” ( 1-16. rujna 2009.) Gradska knjižnica Marka Marulića (Božić 2009.) Slobodna Dalmacija 10.09.2009